สอนล้างมือ-7-ขั้นตอน


วิดีทัศน์สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน โดย โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน

157,840